logoauto

 

Izjava o politici kvaliteta

AutoĐope d.o.o je doneo odluku da uspostavi ,implementira dokumentuje i održava Integrisni sistem menadžmenta (IMS) i kontinuirano poboljšava sve radne procese u cilju unapredjenja efikasnosti i efektivnosti sistema.Sve se ovo sprovodi u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 kao i zakonskih propisa ,zaštite na radu ,finansijskog poslovanja ,radnih odnosa . U skladu sa time, odluke menadžmenta se donose sa ciljem ispunjavanja zahteva naših korisnika,zaposlenih i svih zainteresovanih strana .

  1. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, sniženje negativnog uticaja  na  životnu  sredinu,  smanjenje  utroška  energije,  povećanje  efektivnosti,  efikasnosti,  produktivnosti, bezbednosti zaposlenih i zaštite na radu.
  2. Timski  rad rukovodilaca i zaposlenih  obezbeđuje  funkcionisanje  IMS   uz besprekorno odvijanje  svih poslovnih procesa uz planiranje, preventivu i poboljšavanje koje su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
  3. Kvalitet nije luksuz         to je naša obaveza” – je izreka koja je osnov u realizaciji         radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.